Punts d'accessos

Punt's d'accessos Wifi

Ubicació dels diferentes punts Wifi a la ciutat de Valls

S'han instal·lat  a la plaça del Pati i a la plaça del Blat. Els punts de wifi  permetran als vallencs accedir a internet de forma gratuïta en aquests punts i el seu entorn. L'habilitació d'aquest servei a la via pública permetrà als usuaris de la xarxa accedir-hi amb una major facilitat per cercar informació o gaudir de l'ús social de les xarxes d'una forma més còmoda. El nom de la xarxa, que s'ajustarà a la normativa vigent per aquests serveis a la via pública, serà VallsWifi